ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 2α ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΡΙΤΗ 3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΕΜΠΤΗ 5η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τήν ἑορτάζουσα Ἱ. Μονή Μικροῦ Σωτῆρος Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Μεγάλου Σωτῆρος Σύμης, ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας καί ὥραν 19:30 θά προστῆ τῆς ὑποδοχῆς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Μεταμορφώσεως, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ὅπου ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί θά ἀκολουθήσῃ Ἀρτοκλασία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Χώρας Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Παναγίας τοῦ «Χάρου», ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Πεδίου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΡΙΤΗ 10η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τό Ἱ. Μονύδριον Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΕΜΠΤΗ 12η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὥρα 19:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τῆς Ἱ. Παρακλήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τό Ἱ. Παρεκκλήσιον Παναγίας Πορτιανῆς Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 14η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Προσκυνηματικόν Ναόν Παναγίας Ἀληθινῆς Σύμης, ὥρα 07:30.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21η, 22α, 23η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται εἰς Καστελλόριζον. Τήν Κυριακή θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καστελλορίζου, ὥρα 07:15.

ΠΕΜΠΤΗ 26η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Φανουρίου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 28η & ΚΥΡΙΑΚΗ 29η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται ἐν Χάλκῃ, ὅπου θά προστῆ τῆς Πανηγύρεως τῆς ἐκεῖσε Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου «Ἀλάργα».

 

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως