ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η – ΣΑΒΒΑΤΟΝ 4η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὅπου θά συμμετάσχη εἰς τήν Σύναξιν τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Περιβιώτου Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Χῶναις θαύματος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ, ὥρα 19:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Πανορμίτου Σύμης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Χῶναις θαύματος τοῦ Ταξιάρχου Μιχαήλ, ὥρα 07:30.

ΤΡΙΤΗ 7η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό πανηγυρῖζον καί ἀνακαινισθέν Ἱ. Παρεκκλήσιον Παναγίας «Ἐλέσσας» Κάστρου Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Προσκυνηματικόν Ναόν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου «Πειραιωτίσσης» Σύμης, ὥρα 07:15.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11η - ΔΕΥΤΕΡΑ 13η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται εἰς Καστελλόριζον, ὅπου τήν Κυριακή θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καστελλορίζου.

Τήν δέ Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου θά τελέση τόν Ἁγιασμόν ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Σχολικοῦ ἔτους καί θά προστῇ τῆς πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ 78ῃ ἐπετείῳ ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου.

ΤΡΙΤΗ 14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὥρα 07:15.
Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον Ἁγίου Νικήτα «Ζυμοσυνῶν» Σύμης, ὥρα 19:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον Ἁγίου Νικήτα «Ξίσους» Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου ἄνω Χώρας Σύμης, ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῆς μετακομιδῆς ἐν αὐτῷ τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Γεροντογιάννη, ὥρα 07:30.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον Παναγίας «Μυρτιδιωτίσσης» Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:30.

 

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως