ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναό Παναγίας Γοργοεπηκόου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Ἐλεημονήτριας Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον Ἁγίου Δημητρίου «Κάτω Μεριᾶς» Σύμης, ὥρα 17:00.
Ἐν συνεχείᾳ ὁμοίως θά χοροστατήσει καί εἰς τόν Μέγα Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον Ἁγίου Δημητρίου «Λάκκου» Σύμης, ὥρα 18:30.

ΤΡΙΤΗ 26η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΠΕΜΠΤΗ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστεῖ τῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ Ἐθνικῇ Ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱ. Ναόν Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 11:00.
Ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τό Ἡρῶον τῶν Πεσόντων ὥρα 11:30.

 

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως