ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΤΕΤΑΡΤΗ 3η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου «Δρακούντας» Σύμης, ὥρα 07:15.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 6η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά τελέση τόν Ἁγιασμόν ἐπί τοῖς Ἐγκαινίοις τοῦ νέου κτιρίου τοῦ Πολυδυνάμου Περιφερειακοῦ Ἰατρείου Σύμης, ὥρα 10:00.
***
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά παρίσταται συμπροσευχόμενος εἰς τόν Μέγαν Ἑσπερινόν, χοροστατοῦντος τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων, Ἀρχιμανδρίτου κ. Ναθαναήλ, εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 17:00.
Μετά τήν ἀπόλυσιν θά τελέση πανηγυρικῶς τά Ἐγκαίνια τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινισθέντος «Ὑδραϊκοῦ» (Ἀρχονταρίκι) καί τοῦ Ἡγουμενείου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία προεορτίως εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:15.
***
Τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:00.
***
Ὥρα 20:00 θά τελέση τήν Ἱερά Παράκλησιν τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ εἰς τήν ὁμοίως πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 8η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:00.

ΤΡΙΤΗ 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου «Δρακούντας» Σύμης, ὥρα 07:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πολεως τοῦ Χρυσοστόμου ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 17:30.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 13η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πολεως τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία μεθεορτίως εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΡΙΤΗ 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζον Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Μονύδριον Εἰσοδίων Θεοτόκου «Ξίσους» Σύμης, ὥρα 17:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου «Ἐλεημονητρίας» Σύμης, ὥρα 07:15.

Ἐν συνεχείᾳ, περί ὥρα 10:30, ὁ Σεβασμιώτατος θά προστῆ τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

ΠΕΜΠΤΗ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΡΙΤΗ 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πεδίου Σύμης, ὥρα 07:15. Θά ἀκολουθήση ἑόρτιος ἐκδήλωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου.

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως