ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΪΟΥ 2022

ha

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 1η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ Ρουκουνιώτου Σύμης, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσει τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης ὥραν 19:00.
Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ θά ἀκολουθήσει εἰς τό «Πλατύ»τῆς Ἐκκλησίας τό παραδοσιακό ἔθιμο τοῦ «Κουκκουμᾶ».

ΔΕΥΤΕΡΑ 2α ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ Πανορμίτου Σύμης, ἔνθα καί θά προστῆ τοῦ 40νθημέρου Μνημοσύνου τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιμ. Ἱεροθέου Κοενάκη, ὥρα 07:15.

ΠΕΜΠΤΗ 5η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης Νημπορειοῦ Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 8η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 07:15.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐν τῷ αὐτῷ Μητροπολιτικῷ Ἱ. Ναῷ θά προστῆ τῆς Πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ὑπογραφῆς ἐν Σύμῃ τοῦ Πρωτοκόλλου Παραδόσεως τῆς Δωδεκανήσου εἰς τούς Συμμάχους, περί ὥρα 11:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Χριστοφόρου Ξίσους Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ 15η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 07:15.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20η - ΔΕΥΤΕΡΑ 23η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά εὑρίσκεται εἰς τό Καστελλόριζον ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Ρώσσου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 28η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἑλικωνίδος εἰς τόν φερώνυμον αὐτῆς Ἱ. Κοιμητηριακόν Ναόν Σύμης, ὥρα 07:15.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ - ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΥΠΟΜΟΝΗΣ 29η ΜΑΪΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 07:15.

  Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως