ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Ψυχοσαββάτου καί θά τελέσῃ τό Μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 17:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΡΕΩ 7η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 07:30. Εὐθύς μετά θά προστῆ τῆς Πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ 73ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἐνσωματώσεως τῶν Δωδεκανήσων.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ 14η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Σύμης, ὥρα 07:30.
Τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς «Συγγνώμης», εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 07:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 21η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σύμης ὥρα 07:30.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΠΕΜΠΤΗ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:30.
Ἐν συνεχείᾳ θά προστῆ τῆς Πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ 200ῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 11:30.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ.  Ναόν  Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὥρα 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 28ῃ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 07:30.

 

Publish modules to the "offcanvs" position.