ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Σύμης, ὥρα 07:30.

ΤΡΙΤΗ 3η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Γεωργίου «Δρακούντας» Σύμης, ὥρα 07:30.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:00.

Τήν 20:00 θά τελέσει τήν Ἱερά Παράκλησιν τοῦ Ἀρχαγγέλου εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:30.

Τό ἑσπέρας ὁ Σεβασμιώτατος θά προστῆ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου «Δρακούντας» Σύμης, ὥρα 17:30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νεκταρίου «Δρακούντας» Σύμης, ὥρα 07:30.

ΠΕΜΠΤΗ 12η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πολεως τοῦ Χρυσοστόμου ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν, Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πολεως τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:15.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζον Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:30.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου «Ξίσους» Σύμης, ὥρα 17:30.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου «Ἐλεημονητρίας» Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22α ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου Σύμης, ὥρα 07:30.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίας Αἰκατερίνης Σύμης, ὥρα 07:30.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὥρα 07:30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πεδίου Σύμης, ὥρα 07:30. Θά ἀκολουθήση ἑόρτιος ἐκδήλωσις ἐπί τῇ Θρονικῇ ἑορτῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου.

Publish modules to the "offcanvs" position.