ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΙΝΗΣ 6η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέσει τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἐλεημονητρίας Σύμης, ὥρα 07:15.

Τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς «Συγγνώμης», εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 17:00.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου Σύμης, ὥρα 7:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Α΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 13η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, ὥρα 07:15.
Ἐν συνεχείᾳ θά προστῆ τῆς Πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ 74ῃ ἐπετείῳ τῆς Ἐνσωματώσεως τῶν Δωδεκανήσων, περί ὥρα 10:30.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Β΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νήσου Καστελλορίζου, ὥρα 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – 20ῃ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Νήσου Καστελλορίζου, ὥρα 07:15.

ΠΕΜΠΤΗ 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:15.

Ἐν συνεχείᾳ θά προστῆ τῆς Πανηγυρικῆς Δοξολογίας ἐπί τῇ 201ῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Σύμης, περί ὥρα 11:30.

Τό ἑσπέρας θά χοροστατήση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἐνοριακόν Ἱ. Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ 27η ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Σύμης, ὥρα 07:15.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Publish modules to the "offcanvs" position.