ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

JCINFNT

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση εἰς τόν Ὄρθρον καί τήν Θεία Λειτουργία εἰς τό πανηγυρίζον Ἱ. Παρεκκλήσιον Ἁγίας Βαρβάρας, Παναγίας «Καμπιώτισσας» Σύμης, ὥρα 07:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:15.
***
Τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Νικολάου «Τσαγκριᾶς» Σύμης, ὥρα 17:00.
ΔΕΥΤΕΡΑ 6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Χώρας Σύμης, ὥρα 07:15.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 11η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό πανηγυρῖζον Ἱ. Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Σπυρίδωνος «Νημπορειοῦ» Σύμης, ὥρα 17:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ 12η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Ἁγίου Σπυρίδωνος Πεδίου Σύμης, ὥρα 07:15.
ΤΡΙΤΗ 14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 17:00.
ΤΕΤΑΡΤΗ 15η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, ὥρα 07:15.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Σύμης, ὥρα 07:15.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22α ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 07:15.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση εἰς τόν Ὄρθρον, τάς Μεγάλας Ὥρας καί ἐν συνεχείᾳ θά τελέση τήν Ἑσπερινήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου, εἰς τήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ὥρα 07:15.
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, ὥρα 07:15.
***
Τό ἑσπέρας θά προστῆ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 17:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήσει τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία ὡσαύτως εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ. Ναόν Παναγίας Κεχαριτωμένης Σύμης, ὥρα 07:15.
ΔΕΥΤΕΡΑ 27η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Ὄρθρου καί θά τελέση τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱ. Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Παντελεήμονος Σύμης, ὥρα 07:15.
***
Περί ὥραν 12:00 θά παραστῆ εἰς τήν ἑορταστική ἐκδήλωση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τήν Πλατεία Αἰγιαλοῦ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος θά χοροστατήση τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Σύμης, μετά τόν ὁποῖον θά εὐλογήση τήν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ὥρα 18:00.

Publish modules to the "offcanvs" position.