Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC00712

Μέ τήν ἰδιαίτερη ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, ἀλλά καί τήν σεμνοπρεπῆ μεγαλοπρέπεια πού προσήκει στήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἐτελέσθη ἐχθές τό ἑσπέρας τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων καί σήμερα Τρίτη 26η Δεκεμβρίου 2023, ἡ ἱερά Πανήγυρις τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, στόν φερώνυμο Ἱερό Ἐνοριακό Ναό τῆς Θεομήτορος στήν Σύμη, καθ' ὅτι τό Πανάγιο Πρόσωπο τῆς Θεοτόκου τιμᾶται ἰδιαιτέρως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ὑπούργησε καί ὑπηρέτησε πανευλαβῶς τό Μέγα Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό πάντων τῶν Ἐφημερίων καί τοῦ Ἱεροδιακόνου τῆς Νήσου μας, ὡς καί τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ ὡς ἱερατικῶς Προϊστάμενος τήν συγκεκριμένη Ἐνορία. Τά δέ ἱ. Ἀναλόγια ἐλάμπρυναν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Νικήτας Βογιατζής, κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί κ. Μιχαήλ Κυπριώτης.

Σήμερα, Τρίτη 26η Δεκεμβρίου, κυριώνυμος ἡμέρα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή ὁμοίως πάντων τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου μας. Προτροπῇ δέ αὐτοῦ, ἀντί ἄλλου κηρύγματος ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος ἀνέγνωσε εὐκρινῶς τήν Πατριαρχική Ἀπόδειξιν ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Σημειώνεται ὅτι ὁ ἐνοριακός Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας Κεχαριτωμένης, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν παλαιοτέρων ἱστορικῶν Ναῶν τοῦ νησιοῦ μας καί βρίσκεται χτισμένος σ’ ἕνα πλάτωμα στήν ἀνατολική πλευρά κάτω ἀπό τό ἀρχαῖο κάστρο. Πρόκειται γιά μιά εὐρύχωρη μονόκλιτη Βασιλική στεγασμένη μέ δύο νευρωτά σταυροθόλια, υἱοθετώντας νεογοτθικά στοιχεῖα τοῦ Σταυροθολιακοῦ ρυθμοῦ πού ἀπό τόν 18ο αἰῶνα ἀναβιώνει στά Δωδεκάνησα. Ἀκριβῆ χρονολογία ἀνεγέρσεως τοῦ Ναοῦ δέν ἔχει διασωθεῖ, ἀλλά σίγουρα προηγεῖται τοῦ 1864, ἔτους κατά τό ὁποῖο φιλοτεχνήθηκαν οἱ Δεσποτικές Εἰκόνες του τέμπλου. Βέβαια, σημαντικό στοιχεῖο εἶναι καί ἡ κατασκευή τοῦ νοτίου προσκυνηταριοῦ τῆς ἐπαργυρωμένης Εἰκόνας τῆς Παναγίας «Κεχαριτωμένης», τήν ὁποία ἀρχικά ἐπαργύρωσε ὁ Συμαῖος Ἱερομόναχος Ἀγάπιος Μαγκαφᾶς, μετέπειτα Ἐπίσκοπος Μυρέων καί σύμφωνα μέ τήν σωζόμενη ἐπιγραφή κατασκευάστηκε τό ἔτος 1827. Τό προσφάτως συντηρηθέν Τέμπλο τοῦ Ναοῦ εἶναι ξυλόγλυπτο καί πολύ ἀξιόλογο, δημιούργημα τοῦ ἔτους 1864 καί ἔργο Συμαίων τεχνιτῶν, μαθητῶν τοῦ Μαστρο Δράκου Ταλιαδούρου, ὁ ὁποῖος πολύ νωρίτερα φιλοτέχνησε ἐκπληκτικά καί τό τέμπλο τοῦ Πανορμίτη.

Τό πολύ ἰδιαίτερο καί συνάμα συγκινητικό στοιχεῖο, πού συναντᾶμε στό Ναό αὐτό, εἶναι, ὅτι ἐκτός τῆς ἐφεστίου Εἰκόνας τῆς Παναγίας, σήμερα, ἑκατό ὁλόκληρα χρόνια μετά, φιλοξενοῦνται ἐκεῖ κι ἄλλες εἰκόνες Της, τίς ὁποῖες μετέφεραν οἱ Μικρασιάτες Συμιακοί μετά τόν αἱματηρό ξεριζωμό τοῦ 1922 ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες στήν ἀπέναντι περιοχή τῆς Δασιᾶς ἤ Δασίας (τουρκική ὀνομασία Ντάτσα). Ἀπό τίς εἰκόνες αὐτές, κορυφαία θέση κατέχει ἡ Παναγία ἡ «Καμαριανή», τῆς ὁποίας σώζονται δύο εἰκόνες ἀντίγραφα στό Ναό, καθώς καί ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Καραμακιανῆς», ἡ ὁποία μάλιστα φέρει καί σημάδια κακοποίησης ὑπό τῶν Ἀγαρηνῶν, τίς ὁποῖες σήμερα, μαζί μέ τήν ἐφέστια τῆς «Κεχαριτωμένης», λιτάνευσαν εὐλαβικά κατά παράδοση, οἱ ἀπόγονοι τῶν προσφύγων πέριξ τοῦ Ναοῦ, πρός τιμήν τῆς Κεχαριτωμένης Μητρός τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί γιά νά μένουν ζωντανοί οἱ προαιώνιοι δεσμοί μέ τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες.

Τέλος ἡ φιλόξενη Ἐπιτροπή τοῦ Ἱ. Ναοῦ παρέθεσε ἑόρτια Τράπεζα στούς ἐκκλησιαζομένους, τήν ὁποία εὐλόγησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ὥστε τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν ὑλική τράπεζα, καθώς καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

  Ἀκολουθοῦν τά ἀντίστοιχα φωτογραφικά λευκώματα.

ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

232

 

ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top