Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DSC00728

Στήν Ἱ. Σταυροπηγιακή Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου, σήμερα Κυριακή 31η Δεκεμβρίου 2023, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο, λειτούργησε καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἱεροεπιστάτη τῆς Ἱ. Μονῆς, Πρωτοπρ. Στέφανο Μακρῆ, τόν Πρεσβ. Ἀντώνιο Μανιᾶ καί τόν Ἱεροδιάκονο π. Παῦλο Τερεζάκη, ἐνῶ τό μοναστηριακό ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ καλλικέλαδοι Ἱεροψάλτες, κ.κ. Δημοσθένης καί Μερκούριος Γιανναρᾶς. Στήν λειτουργική αὐτή σύναξη συμμετεῖχαν ἀρκετοί πιστοί, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Διοικητής Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανᾶς, ὁ Ἀντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Καμπίλαυκος μετά στρατιωτικῆς ἀντιπροσωπείας κ. ἄ.

Ἐπισημαίνεται ὅτι, ὅταν μεταξύ τῶν δύο μεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων παρεμβάλλονται δύο Κυριακές, ἑορτάζουμε ἀντίστοιχα τήν πρώτη ὡς Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση καί τήν δευτέρα, ὡς Κυριακή πρό τῶν Φώτων. Ὅταν ὅμως τυγχάνει μόνο μία, ὅπως ἐφέτος, τότε τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ὁρίζει ὡς Κυριακή πρό τῶν Φώτων, ἄν καί ἐφέτος συμπτίπτει καί μέ τήν ἡμέρα ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ὁπότε ἐψάλησαν μαζί μέ τά ἀναστάσιμα καί ἅπαντα τά Χριστουγεννιάτικα τροπάρια. Τά ἁγιογραφικά ὅμως ἀναγνώσματα εἶναι ἐκεῖνα τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων.

Λίαν σημαντική καί ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἀναγνωσθεῖσα εὐαγγελική περικοπή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ἀρχή τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου καί ἔχει ὡς ἑξῆς: «Αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ χαρμοσύνου μηνύματος γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Στά βιβλία τῶν προφητῶν εἶναι γραμμένο: Στέλνω τόν ἀγγελιοφόρο μου πρίν ἀπό σένα, γιά νά προετοιμάσει τόν δρόμο σου! Μία φωνή βροντοφωνάζει στήν ἔρημο, ἑτοιμάστε τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, ἰσιῶστε τά μονοπάτια γιά νά διέλθει. Σύμφωνα μ’ αὐτά, παρουσιάστηκε ὁ Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος βάπτιζε στήν ἔρημο καί κήρυττε νά μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι καί νά βαπτιστοῦν, γιά νά συγχωρηθοῦν οἱ ἁμαρτίες τους. Πήγαιναν σ’ αὐτόν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἰουδαίας καί οἱ Ἱεροσολυμίτες, κι ὅλους τούς βάπτιζε στόν ποταμό Ἰορδάνη, καθώς ὁμολογοῦσαν τίς ἁμαρτίες τους. Ὁ Ἰωάννης φοροῦσε ροῦχο ἀπό τρίχες καμήλας καί δερμάτινη ζώνη στήν μέση του, ἔτρωγε ἀκρίδες, καί μέλι ἀπό ἀγριομέλισσες. Στό κήρυγμά του τόνιζε, ἔρχεται ὕστερα ἀπό ἐμένα αὐτός πού εἶναι πιό ἰσχυρός καί πού ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος νά σκύψω καί νά λύσω τό λουρί ἀπό τά ὑποδήματά του. Ἐγώ σᾶς βάπτισα μέ νερό, ἐκεῖνος ὅμως θά σᾶς βαπτίσει μέ Ἅγιο Πνεῦμα».

Ὁ ἅγιος Πρόδρομος ἐστάλη ἀπό τόν πάνσοφο Θεό, γιά νά γίνει ἡ ἀρχή τοῦ λυτρωτικοῦ μηνύματος τῆς ἐλεύσεως τοῦ Μεσσία, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὅπως σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος, αὐτό ἔχει ἐκπληκτικά προφητευθεῖ πρίν ἀπό πολλούς αἰῶνες ἀπό δυό προφῆτες: τόν Ἡσαΐα καί τόν Μαλαχία, διότι ὁ Ἰωάννης ὡς ἔσχατος τῶν προφητῶν, ἔχει ἄμεση σχέση μέ τήν γέννηση καί τήν ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ.

Τό σάλπισμα τοῦ Ἰωάννη γιά τή μετάνοια ἦταν συγκλονιστικό καί διεγερτικό. Μαζικά ξεσηκώνονταν γραμματισμένοι καί ἀγράμματοι, πρωτευουσιάνοι καί ἁπλοϊκοί ἐπαρχιῶτες, σχηματίζοντας ἀστείρευτα ἀνθρώπινα ποτάμια, τά ὁποῖα κατέληγαν στόν Ἰορδάνη, κοντά στόν Τίμιο Πρόδρομο. Διότι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τοῦ Ἰωάννη, τοῦ λύχνου πού ἔδειχνε τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, ἦταν ἡ ἀπαρχή τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους. Ὁ Ἰωάννης ἔδειξε τό Φῶς καί ζοῦσε μέσα στήν χάρη τοῦ Θεοῦ, προτοῦ ἔρθει στήν γῆ ὁ Παράκλητος κατά τήν Πεντηκοστή. Ζοῦσε σάν Χριστιανός πρίν ἀπό τόν Χριστό. Γι’ αὐτό καί τόν ἀναζητοῦσε ὁ κόσμος, γιά νά τούς φανερώσει τόν Μεσσία, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε τότε, ἀλλά κάνει καί πάντοτε.

Ἡ ὑπόδειξη αὐτή τοῦ Προδρόμου πρός τόν ἀληθινό Μεσσία τόν Ἰησοῦ Χριστό ἀποτελεῖ καί γιά μᾶς σήμερα ἕνα ἐπίκαιρο μήνυμα. Ὁ Κύριος πλησίον του φανερώνεται καί ἀπό τίς ροές τοῦ Ἰορδάνου ἀρχίζει τό κοσμοσωτήριο ἔργο Του. Μπορεῖ καί θέλει νά σώσει τούς πάντες, ἀλλά θά σωθοῦν μόνο ὅσοι ξεριζώσουν τά ἁμαρτωλά ἀγκάθια τῶν παθῶν τους καί ἑτοιμάσουν κατάλληλα τίς καρδιές τους, γιά νά μπορεῖ νά εἰσέλθει καί νά μεταποιήσει τήν καρδιά τοῦ καθενός μας σέ οἶκο οὐράνιο, γεμίζοντας αὐτήν μέ τήν αἰώνια χαρά τῆς Βασιλείας Του!

  Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπέστρεψε εἰς τό Μητροπολιτικό Μέγαρο, ὅπου ἐδέχθη έν χαρᾷ τούς Στρατιῶτες τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης πού τοῦ ἔψαλαν τά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα, τόν Δήμαρχο Σύμης κ. Ἐλευθέριο Παπακαλοδούκα, μέ τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Νικήτα Γρύλλη, Μέλη τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί ἐν συνεχείᾳ δεκάδες παιδιά, τά ὁποῖα τηρώντας τά ἁγνά αὐτά ἔθιμα τοῦ λαοῦ μας, μετέφεραν τίς εὐχές τους γιά "εὐτυχές τό νέον ἔτος...". Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθη σέ ὅλους τά δέοντα καί προσέφερε τά συνήθη ἑόρτια κεράσματα καί παιδικά φιλοδωρήματα.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς Συνάξεως καί ἐν τέλει φωτοστιγμές ἀπό τά κάλαντα.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top