Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 938Σήμερα Σάββατο 6η Ἰανουαρίου 2024 ἑορτάσθηκε καί στήν Σύμη μέ τήν δέουσα λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ ὁποία εἶναι μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες ἑορτές τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, πού ἐθεσπίσθη τόν 2ο αἰ. καί ἀναφέρεται στήν Φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος κατά τήν Βάπτιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη.

Τό ἐπίκεντρο τῆς Πανηγύρεως κατέστη ὁ Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός τοῦ Τιμίου Προδρόμου στόν Γιαλό τῆς Σύμης, ὅπου ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία, ἔχοντας συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας καί Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, Πρωτοπρ. π. Στέφανο Μακρῆ, τόν Πρεσβ. π. Γεώργιο Κακακιό καί τόν Ἱεροδιάκονο π. Παῦλο Τερεζάκη. Τήν ἱερά Ὑμνωδία διακόνησε γλυκυφθόγγως ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς μετά τοῦ υἱοῦ του Μερκουρίου καί τοῦ κ. Χαραλάμπους Κατσιμπρῆ.

Παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκας, ὁ Διοικητής Δ.Α.Ν. τῆς Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανάς καί ἡ Λιμενάρχης Σύμης κ. Δέσποινα Χουχουρέλου, μετά τῶν ἀντίστοιχων ἀντιπροσωπειῶν, καθώς καί πολλοί πιστοί.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε κατά τήν τάξιν τήν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῶν Θεοφανείων, «πρός καθαρισμόν ψυχῶν τε καί σωμάτων, πρός ἰατρείαν παθῶν, πρός ἁγιασμόν οἴκων, πρός πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον». Ἐκ τοῦ ὕδατος τοῦ ἁγιασμοῦ ἔρανε τούς πιστούς, οἱ ὁποίοι ἐν συνεχείᾳ ἔλαβαν γιά νά ἁγιάσουν τούς οἴκους τους καί μετέλαβαν ἅπαντες, ἀφοῦ εἶναι τὸ «ὕδωρ τῆς ἀναγεννήσεως», τὸ ὁποῖο διὰ τῆς ἐπικλήσεως καὶ ἐπιφοιτήσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος μεταστοιχειοῦται καὶ γίνεται «ἀφθαρσίας πηγή, ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων ἀλεξιτήριον» γιὰ ὅλους ποὺ μεταλαμβάνουν ἐν πίστει ἢ χρίονται μὲ αὐτό.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ πορεύθηκε κατά τό ἔθος στό γειτνιάζον γραφικό λιμάνι τῆς Σύμης, ὅπου τέλεσε τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τόν καθαγιασμό τῶν ὑδάτων. Πολλοί ἦσαν οἱ τολμηροί πού βούτηξαν στά παγωμένα νερά προκειμένου νά ἀνασύρουν τόν Τίμιο Σταυρό καί νά λάβουν τήν Θεία εὐλογία στήν ζωή τους. Τελικά ἐκεῖνος πού τά κατάφερε ἦταν ὁ νεαρός Ἐλευθέριος Φραζαδάκης, στόν ὁποῖο ὁ Μητροπολίτης μας προσέφερε ὡς εὐλογία καί ἀνάμνηση, χρυσό ἐπιστήθιο σταυρό.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ἑορτή καί τήν τελετή τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top