Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 1048

Εὑρισκόμενοι στήν καρδιά τοῦ χειμῶνα, σήμερα Τετάρτη 17η Ἰανουαρίου 2024 ἑορτάσαμε σεμνοπρεπῶς τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, καθ’ ὅτι στό Μετόχιον αὐτῆς, τήν Ἱερά Μονή τοῦ Μεγάλου Σωτῆρος, ὅπου καί τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου, πραγματοποιοῦνται διευρυμένες ἀνακαινιστικές ἐργασίες, οἱ ὁποῖες καθιστοῦσαν ἀδύνατη τήν ἐκεῖ τέλεση τῆς Πανηγύρεως.

Στήν λατρευτική σύναξη, ἀρκετοί ἦταν ἐκεῖνοι πού προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τόν Μεγάλο Ὅσιο τῆς Ἐκκλησίας, «τόν ἀρχηγό τῶν ἀσκητῶν καί τῆς ἐρήμου τό μέγα κειμήλιον», νά προσκυνήσουν τό ἀπότμημα τοῦ ἱ. λειψάνου τοῦ ἐπίσης ἑορταζομένου Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις καί ἐπιπλέον νά τιμήσουν καί τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήριά του, Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἀντώνιο Πατρό. Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ἑορτάζων Καθηγούμενος προσέφερε τήν ἀναίμακτον Θεία Λατρεία, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Φιλόθεο Κάλφα καί τόν π. Γεώργιο Κακακιό, ἐνῶ τό ἱερό ἀναλόγιο διακόνησαν ἐμμελῶς ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Σταῦρος Πήλιουρας μέ τόν Ἱεροψάλτη κ. Ἀγαπητό Μιχελλῆ.

Ἡ Θεία Μυσταγωγία ὁλοκληρώθηκε ἥρεμα καί κατανυκτικά στόν κατάμεστο Ναό τοῦ Ταξιάρχου, ὁ ὁποῖος ὅπως κάθε Ὀρθόδοξος Ναός εἶναι ὁ μόνος χῶρος πού οἱ πιστοί εἰσέρχονται γιά νά ἁγιασθοῦν, ἀλληλοπεριχωροῦνται προσευχητικά καί προσεγγίζουν τίς καρδιές τους πνευματικά, «εἰκονίζοντες μυστικῶς τά Χερουβίμ καί προσάδοντες τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τόν Τρισάγιον Ὕμνον».

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε περί τῆς μεγάλης μορφῆς τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ καί Καθηγητοῦ τῆς ἐρήμου ἐπονομαζομένου, διδάσκοντας μέ τό παράδειγμα τῆς ὁσιακῆς βιωτῆς ἐκείνου τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ἐνῶ εὐχήθη τά δέοντα στόν ἑορτάζοντα π. Ἀντώνιο, ἀναφερόμενος στήν εὔορκη διακονία του, καθώς καί στό ὑγιές ἐκκλησιαστικό του φρόνημα, διά τῶν ὁποίων μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ταξιάρχου, ὑπηρετεῖ μέ αὐταπάρνηση ἀπό τήν Ἡγουμενική θέση τήν Μονή τοῦ Πανορμίτη καί εὐρύτερα τήν Ἐκκλησία.

Ὁ π. Ἀντώνιος ἐν συγκινήσει εὐχαρίστησε τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο διά τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν πατρική ἀγάπη πού τόν περιβάλλει, ἐκζητῶν τίς Ἀρχιερατικές του εὐχές καί εὐλογίες διά τήν θεοφιλῆ συνέχισιν τῆς Ἡγουμενικῆς πορείας του. Παράλληλα εὐχαρίστησε καί ὅλους τούς ἐκκλησιαζομένους διά τήν συμμετοχή τους καί ἰδιαιτέρως τόν παριστάμενον Δήμαρχον Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκα, τόν Διοικητῆ Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχη κ. Παναγιώτη Βρανᾶ, τόν Διοικητῆ τοῦ 549 Τ.Ε. Ἀντισυνταγματάρχη κ. Στυλιανό Φωκᾶ, ὡς καί τούς ἐκπρόσωπους τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων.

Τόν λόγο εἰς τό ἑξῆς, ἀνέλαβε ἡ παραδοσιακή συμαϊκή φιλοξενία. Γιά μιά φορά ἀκόμα ἐπιβεβαιώθηκε περίτρανα ἐκτός τῶν ἄλλλων καί ὁ κοινωνικός - συνεκτικός ρόλος τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἡ στοργική Μάνα πού συγκεντρώνει τά παιδιά της κάτω ἀπό τίς φτερούγες της, γιά νά χαροῦν πέρα ἀπό τήν μητρική της ἀγκάλη καί τήν αὐθεντική ἀδελφική συνύπαρξη, πού πλέον ὁπουδήποτε ἀλλοῦ φαντάζει οὐτοπία. Συγκεντρωμένοι στήν Μεγάλη Μοναστηριακή Τράπεζα τοῦ Πανορμίτη προσεφέρθησαν τά πατροπαράδοτα κεράσματα καί ἡ βίωσις τῆς ζώσης ἐπικοινωνίας τῶν προσώπων.

Εἴθε μέ τίς ἀκατάπαυστες εὐχές καί πρεσβείες τοῦ Ἁγίου, διά τῶν ὁποίων «τήν οἰκουμένην ἐστήριξε», νά βροῦμε ὅλοι στηριγμό καί ἀνάπαυση σέ τούτους τούς δύσκολους καιρούς, γιά νά συνεχίζουμε μέ ἀσφάλεια παρ’ ὅλα τά ἐμπόδια τοῦ «παλαιοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κόσμου τοῦ ἐν τῷ πονηρῷ κειμένου καί τοῦ μισοκάλου διαβόλου», τήν οὐρανομήκη πορεία μας πρός τήν «ἀσάλευτη Βασιλεία» τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top