Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 1010

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, κατά τό τριήμερον Παρασκευή 26η, Σάββατο 27η καί Κυριακή 28η Ἰανουαρίου 2024, ἐπισκέφθηκε τήν γενετείρα Νῆσον του Κῶ, φιλοξενούμενος τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί προέστη ἑσπέρας Παρακευῆς καί πρωΐας Σαββάτου εἰς τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀνακομιδής τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς τό φερώνυμον Ἱερόν Βαπτιστήριον τοῦ Ἁγίου, στήν περιοχή Λινοπότι, ἐνῶ σήμερα Κυριακή 28η Ἰανουαρίου, Κυριακή τοῦ Ζακχαίου, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν παρακείμενο Ἱ. Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Παύλου, ἔνθα μέχρι τῆς ἐκλογῆς του διετέλεσε καί Ἐφημέριος. Σημειώνεται ὅτι ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος εἶναι ὁ Κτίτωρ τοῦ Ἱ. Βαπτιστηρίου, τό ὁποῖο ἀνήγειρε κατά τά ἔτη πού διακόνησε τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Κῶ, ὡς Πρωτοσύγκελλος, Ἐφημέριος καί Ἀνακαινιστής ἐκ βάθρων τοῦ παρακειμένου Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παύλου Λινοποτίου.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, ἐψάλη ὁ Μέγας Δισαρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας καὶ συγχοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Σεβ. Ἁγίου Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναὴλ, ἐνῶ τοὺς δυὸ Ἀρχιερεῖς ἐπλαισίωσαν, ὁ Ἀρχιμανδρίτης καὶ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Ἰωακεὶμ Οἰκονομῖκος, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Μητροπόλεως Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Διακοπαναγιώτης καὶ οἱ Ἱερεῖς, π. Ἀντώνιος Κασσιώτης, π. Εὐτύχιος Παπαγεωργίου καί π. Ἰωάννης Σταυρόπουλος. Τό ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησε χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Μιχαήλ Ἀνδρέου, ἀποτελούμενος ἐκ τῶν κ.κ. Βασ. Καστελλοριζιοῦ, Ἄλκ. Ποταμιάνου, Ἰωάννου Βαμβακᾶ, Γεωργ. Σανιδᾶ, Γεωργ. Κανδύλη, Αἰκ. Ἐψιμάρη καί Ἰωα. Κιάρη, ἐνῶ συμμετεῖχαν καί ἀρκετοί πιστοί, οἱ ὁποῖοι προσκύνησαν καί τό ἐκεῖ φυλασσόμενο ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου.

Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, ἀφικόμενος εἰς Κῶ ἐκ τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεως, ὅπου ἐφέτος μετέχει ὡς Συνοδικός Πάρεδρος στίς Συνεδρεῖες τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μίλησε μεταξύ ἄλλων καί γιά τό ἀνακοινωθέν αὐτῆς, ἀπευθυνόμενο «εἰς τό εὐσεβές ποίμνιον τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ συζητήσει περί θεσμοθετήσεως γάμου μεταξύ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου καί περί τεκνοθεσίας ἐν Ἑλλάδι, τήν δεσμευτικήν Ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, Ἰούνιος 2016), ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποδέχεται διά τά μέλη αὐτῆς σύμφωνα συμβιώσεως τοῦ αὐτοῦ ἤ ἑτέρου φύλου καί πᾶσαν ἄλλην μορφήν συμβιώσεως, διαφόρου τοῦ γάμου», ὡς «τῆς ἐν Χριστῷ ἑνώσεως ἀνδρός καί γυναικός», ἡ ὁποία «συνιστᾷ μίαν μικράν ἐκκλησίαν ἤ μίαν εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας» (κείμενον «Τό μυστήριον τοῦ γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ», Ι.10 καί 4).

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, καλωσόρισε μέ χαρά τόν Μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε πασιχαρής, ὅτι ἀπό τόν μήνα Μάρτιο πού ἀναλαμβάνει καί πάλι ὁ Ἅγιος Κώου κ. Ναθαναήλ, ὡς Συνοδικό Μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θά συνυπάρξουν καί πάλι στήν Ἱ. Σύνοδο γιά τό ἑπόμενο ἑξάμηνο, μέχρις δηλ. λήξεως τῆς θητείας τοῦ ἰδίου. Ἀκόμα, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἀνεκάλεσε μὲ συγκίνηση στὴν μνήμη του τά τῆς ἀνεγέρσεως ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Ἱεροῦ Βαπτιστηρίου, τό ὁποῖο ἐγκαινιάσθη πρό ἑνδεκαετίας, καθώς καί τούς ἀνθρώπους πού συνέδραμαν, καί ἐπίσης, τό πῶς τά «ἐμπόδια» ἀνεγέρσεως τοῦ ἀντιστοίχου Ἱεροῦ Βαπτιστηρίου στήν Σύμη, τοῦ ἔδωσαν γιά μία ἀκόμη χρονιά τήν εὐκαιρία συμμετοχῆς του στήν παροῦσα ἑορτή, εὐχαριστῶν εὐγνωμόνως τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην, Σεβ. Μητροπολίτην Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, διά τήν ἀδελφικήν ἀγάπην καί φιλοξενίαν.

Τό ἑπόμενο πρωΐ, Σάββατο κυριώνυμος ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς, ὁμοίως εἰς τό Πανηγυρῖζον Ἱ. Βαπτιστήριον ἐψάλη ὁ Ὄρθρος χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου καί ἐτελέσθη ὑπ’ Αὐτοῦ ἡ Θεία Λειτουργία, συμπροσευχομένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναὴλ. Συλλειτούργησαν, ὁ Ἀρχιμανδρίτης καὶ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως π. Ἰωακεὶμ Οἰκονομῖκος, ὁ π. Ἀντώνιος Κασσιώτης, ὁ π. Εὐτύχιος Παπαγεωργίου καί ὁ π. Ἰωάννης Σταυρόπουλος. Τό δέ ἱ. Ἀναλόγιον διακόνησε χορός Ἱεροψαλτῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Μιχαήλ Ἀνδρέου, ἀποτελούμενος ἐκ τῶν κ.κ. Ἰωάννου Βαμβακᾶ, Δημητρίου Τσάμπαλλα, Αἰκατερίνης Ἐψιμάρη καί Εἰρήνης Χατζημιχάλη.

Σήμερα τό πρωί, Κυριακή τοῦ Ζακχαίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Παύλου Λινοποτίου, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε Ἀνακαινιστῆς ἐκ βάθρων καί Ἐφημέριος, κατά τά ἔτη πού διακόνησε τήν Ἱ. Μητρόπολη Κώου καί Νισύρου, ὡς Πρωτοσύγκελλος, αὐτῆς.

Ἀκολουθοῦν ἀντίστοιχα φωτογραφικά στιγμιότυπα, προερχόμενα ἀπό τό τοπικό εἰδησεογραφικό πρακτωρεῖο τῆς Κῶ, http://aegeanews.gr.

ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

232

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top