Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 1140

Τό τριήμερον, Σάββατον 2α, Κυριακή 3η καί Δευτέρα 4η Μαρτίου 2024, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, συμμετεῖχε εἰς τίς ἐν Λέρῳ ἐκκλησιαστικές ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἐπισφραγίσεως τῆς Ἁγιοκατατάξεως τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Γαβριηλίας τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος, Ἐφόρου καὶ Προστάτου τῆς Νήσου ταύτης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀντωνίου Πατροῦ.

Κατά τό σχετικό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου: «Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Λέρου Καλύμνου Ἀστυπαλαίας θέλοντας νὰ προσδώσῃ τὴν μεγίστην καὶ σπουδαίαν διὰ τὴν τοπικὴν Ἐκκλησίαν τιμὴν τῆς Ἁγιοκατατάξεως εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς κατ’ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Γαβριηλίας τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος, Ἐφόρου καὶ Προστάτου τῆς Νήσου Λέρου, καὶ ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις τῆς 18ης Δεκεμβρίου τοῦ παρελθόντος σωτηρίου ἔτους 2023 Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδικῆς τελετῆς, τῆς καταστρώσεως ἐν τῷ Ἱερῶ Κώδικι τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Πράξεως, διοργανώνει ἐν Λέρῳ, τὸ Σάββατον 2αν , τὴν Κυριακὴν 3ην και Δευτέρα 4ην Μαρτίου 2024, ἐκκλησιαστικάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις πρὸς ἐπισφράγισιν τοῦ μεγάλου αὐτοῦ γεγονότος διὰ τὴν Νῆσον Λέρον καὶ κατ’ ἐπέκτασιν διὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολιν Λέρου Καλύμνου Ἀστυπαλαίας, μὲ ἀποκορύφωσιν τῶν ἐκδηλώσεων τὴν πολυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱερῶ Μητροπολιτικῷ Ναῷ «Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου» Λέρου, ὑπὸ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβροσίου, ἐκπροσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Λέρου Καλύμνου Αστυπαλαίας κ. Παϊσίου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου καί Στρατονικείας κ. Στεφάνου.

Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

Ὥρα 12:00΄: Άφιξη στον λιμένα της Αγίας Μαρίνης Λέρου με το «Καταμαράν» και υποδοχή τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων καὶ Καθηγουμένων Ἱερῶν Μονῶν Δωδεκανήσου, τοῦ Ἐπάρχου Μ. Μουσελῆ, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Β΄ Δ/νσης Δωδεκανήσου Ταξιάρχου Μ. Καζαμία, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Καλύμνου π. Ἀμφιλοχίου Σακαλλέρου καί ἄλλων προσκεκλημένων.

Ὥρα 16:00΄: Ἱερὰ Παράκλησις τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Γαβριηλίας πρὸ τοῦ Τάφου Της, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Παναγίας τοῦ Κάστρου Λέρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λέρου Καλύμνου Ἀστυπαλαίας κ. Παϊσίου, μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Νήσου.

Ὥρα 18:00΄: Ἄφιξις ἐπισήμων εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» Λέρου. Ἄφιξις καὶ ὑποδοχὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καὶ Κάσου κ. Ἀμβροσίου, ὡς ἐκπροσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων. Ἀνάγνωσις ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, Μέλους τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρὸς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τῆς Πράξεως Ἁγιοκατατάξεως τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Γαβριηλίας της Κωνσταντινουπολίτιδος, Ἐφόρου καὶ Προστάτου τῆς Νήσου Λέρου. Μέγας Πανηγυρικὸς Πολυαρχιερατικὸς Ἑσπερινός, εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν «Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» Λέρου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καὶ Κάσου κ. Ἀμβροσίου, ὁ ὁποῖος καὶ κήρυξε τὸν Θεῖον Λόγον.

Ὥρα 22:00΄-02:00΄π.μ.: Ἱερὰ Ἀγρυπνία.

Κυριακὴ 3 Μαρτίου 2024

Ὥρα 07:00΄ π.μ.: Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, εἰς Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» Λέρου.

Ὥρα 08:00΄π.μ.: Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία – Πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπάθου καὶ Κάσου κ. Ἀμβροσίου. Ἀνάγνωσις ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Στρατονικείας κ. Στεφάνου τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Λέρου π. Νικοδήμου Φωκᾶ πρὸς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λέρου Καλύμνου Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον διὰ τὴν βιοτὴν τῆς Ὁσίας Γαβριηλίας.

Ὥρα 11:00΄π.μ.: Ἱερὰ Λιτανεία τῆς Ἁγίας Κάρας, τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καὶ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Γαβριηλίας, Πολιούχου καὶ Προστάτιδος τῆς Νήσου Λέρου».

Κλικάρετε ΕΔΩ γιά νά μεταφερθεῖτε στόν ἱστοχῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου καί νά δεῖτε τά ἀντίστοιχα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

GAVRIILIA31023 420x600

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top