Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 1165

Σήμερα, 17η Μαρτίου 2024 Κυριακή τῆς Τυροφάγου, ἡμέρα πικρᾶς ἀναμνήσεως «τῆς ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ Πρωτοπλάστου Ἀδάμ», ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας π. Φιλόθεο Κάλφα καί τόν Ἱεροδιάκονο π. Παῦλο Τερεζάκη, ἑορτάζων καί τήν 6η ἐπέτειο τῆς Ἐνθρονήσεώς του. Τό δέ ἱερό ἀναλόγιο διακόνησαν γλυκυφθόγγως οἱ καλλικέλαδοι Ἱεροψάλτες, κ. Ἐλευθέριος Ξηράκης καί κ. Ἀναστάσιος Μπαλής.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφερόμενος στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀντί ἄλλου κηρύγματος, ἀνέγνωσε εὐκρινῶς τόν Κατηχητήριον Πατριαρχικόν Λόγον τῆς Α.Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος, μεταξύ ἄλλων, ἐπεσήμανε τόν ἀσκητικόν χαρακτῆρα τῆς ἀρχομένης περιόδου διά τῆς νηστείας, ὡς καί τόν ἐκκλησιαστικῶς ἐνδεδειγμένον τρόπον ἐφαρμογῆς τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν. Ἐπίσης, ὑπενθύμισε ὅτι, «ἡ σωτηρία δέν εἶναι ἀτομικόν, ἀλλά ἐκκλησιαστικόν γεγονός» καί ἐξῆρε «τήν λειτουργίαν τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ὡς κοινότητος ζωῆς διά τήν βίωσιν τῆς πνευματικότητος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», καθώς καί τήν «ἀδιάσπαστον σύνδεσιν νηστείας, φιλανθρωπίας καί μετοχῆς εἰς τήν ἐνοριακήν καί λειτουργικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας».

Ἀκολουθοῦν σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

 

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top