Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

DSC 1157

Σήμερα, Κυριακή τῆς Τυρινῆς, 17η Μαρτίου 2024 καί ὥρα 6η ἀπογευματινή ἐτελέσθη, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου καί συμπροσευχομένων τῶν Κληρικῶν τῆς Νήσου μας,  ὁ Α΄ Κατανυκτικός Ἑσπερινός τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ ἑπονομαζόμενος τῆς «Συγγνώμης», εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης. Τό ἱερόν Ἀναλόγιον διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ.κ. Δημοσθένης Γιανναρᾶς, Σταῦρος Πίλιουρας, Χαράλαμπος Κατσιμπρής καί Ἐλευθέριος Ξηράκης, ἐνῶ συμμετεῖχε ἀρκετός κόσμος.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε ἐπικαίρως περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀναγνώσας τήν συγχωρητικήν εὐχή, μετά τήν ὁποίαν προσερχόμενοι πάντες ἔλαβαν καί ἔδωσαν τήν συγχώρησιν, ὥστε νά εἰσέλθουν χριστιανοπρεπῶς εἰς τό πνευματικόν στάδιον τῶν ἁγίων Νηστειῶν, προετοιμαζόμενοι καταλλήλως διά τήν βίωσιν ἐκκλησιαστικῶς τῶν Κοσμοσωτηρίων Παθῶν καί τῆς Ζωηφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀναφέρεται ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀκολουθία ἀποτελεῖ καί τήν ἐναρκτήριο ἀκολουθία τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου πού δίδει τήν εὐκαιρία εἰς τούς πιστούς νά ἀλληλοσυγχωρηθοῦν γιά νά βιώσουν ἀξίως τήν πνευματικότητα τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μέ τήν συγχώρηση δέν λαμβάνουμε μιά ἁπλή ἄφεση ἁμαρτιῶν - πού εἶναι μιά νομική ἀντίληψη τῆς σωτηρίας - ἀλλά τήν συγχώρηση μέ τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀποτελεῖ τόν ὡκεανό τῆς θείας ἀγαθότητος καί ἐξαφανίζει τίς ἀνθρώπινες ἁμαρτίες. Παράλληλα οἱ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί Χριστιανοί, ἐν μετανοίᾳ συν-χωροῦνται κατά λέξη καί ἔτσι ἡ συγχώρηση γίνεται κοινωνία Χριστοῦ καί εἰκόνα τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς Ἑσπερινῆς λατρευτικῆς συνάξεως.

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top