Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 1447

Μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἐφέτος Κυριακή 24η καί Δευτέρα 25η Μαρτίου 2024 καί στήν Σύμη, τήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ διπλή ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί παράλληλα ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Τό ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ὁ πανηγυρίζων ἐνοριακός Ἱερός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος δεσπόζει σέ περίοπτη θέση δεξιά τῆς εἰσόδου τοῦ γραφικοῦ λιμανιοῦ τοῦ νησιοῦ.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς περί ὥρα 18:30, ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντωνίου Πατροῦ, τοῦ Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτοπρ. Στεφ. Μακρῆ, τοῦ Αἰδεσ. Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Πρεσβ. Ἀντωνίου Μανιᾶ, τῶν λοιπῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου μας π. Παύλου Τερεζάκη, ἀπόντος ἐφέτος τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τήν ἐκεῖ Πανήγυριν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπό τήν ἰδιότητά του ὡς Συνοδικοῦ Παρέδρου. Τό δέ ἱ. ἀναλόγιον ἐκόσμησε χορός Ἱεροψαλτῶν ἀποτελούμενος ἀπό τόν Ἱεροψάλτη τοῦ Ἱ. Ναοῦ κ. Ἀγαπητό Μιχελλῆ καί τούς  Ἱεροψάλτες κ. Ἰωάννη Τσίγκο καί κ. Ἐλευθέριο Ξηράκη.

Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἑσπερινῆς Ἀκολουθίας ὁ περικαλλής Θεομητορικός Ναός ἦταν κατάμεστος ἀπό τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιά νά ἀνάψουν τό κερί τους καί νά προσευχηθοῦν, λαμβάνοντας τήν Χάρη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μετά τό πέρας, ἡ δραστήρια Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή καί οἱ εὐσεβεῖς κυρίες τῆς Ἐνορίας, προσέφεραν πρός ὅλους τούς ἐκκλησιαζόμενους - ἀλλά καί πρός ὅλους ἐκείνους τούς πιστούς πού ἔφθαναν μέχρι ἀργά τό βράδυ - ὡς παραδοσιακό κέρασμα, τό συμιακό ἀκούμι.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι στόν συγκεκριμένο Ναό, ὁ Πανηγυρικός αὐτός Ἑσπερινός ἀποκτᾶ περισσότερη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια, μέ τήν διατήρηση τοῦ παλαιοῦ ἐθίμου τῆς φωταψίας τῶν φαναριῶν καθ’ ὅλη τήν περίμετρο τοῦ λιμανιοῦ τῆς Σύμης, τά ὁποῖα ἀπό τό ὑπερυψωμένο προαύλιο τοῦ Ναοῦ, δημιουργοῦν στόν προσκυνητῆ, ἕνα πραγματικά φαντασμαγορικό θέαμα.

Σήμερα, Δευτέρα πρωί, κυριώνυμος ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἐπανακάμψας ἐκ τοῦ Σεπτοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου εὐλόγησε τούς παρατιθέμενους Ἄρτους καί ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, εἰς τόν ὡς ἄνω Πανηγυρίζοντα Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἔχοντας συλλειτουργούς, τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντώνιον Πατρόν καί ἅπαντας τούς Ἐφημερίους τῆς Σύμης, μετά τοῦ Ἱεροδιακόνου. Μετά τήν Ἀπόλυση πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν τῆς Ἐνορίας. Στήν λειτουργική σύναξη, ἐκτός τῆς πληθύος τῶν πιστῶν, παρέστησαν ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθ. Παπακαλοδούκας, ὁ Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τῆς Μ.Χ.Ε. Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτ. Συμβουλίου κ. Φίλ. Δερμιτζάκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Νικ. Γρύλλης καί Μέλη τοῦ Δ.Σ. ὁ Διοικητής Δ.Α.Ν. τῆς Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανάς, ὁ Διοικητής τοῦ 549 Τ.Ε. Σύμης Ἀνχης κ. Στυλιανός Φωκᾶς, καθώς καί Ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ φιλόξενου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

Ἐν συνεχείᾳ μέ κάθε ἐπισημότητα ἑορτάστηκε καί ἡ Ἐθνική ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Συμφώνως μέ τό πρόγραμμα τοῦ Δήμου μας, ὥρα 11:30 ἐτελέσθη ἡ ἐπίσημη δοξολογία εἰς τόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σύμης, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Σύμης κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ἐκ τοῦ ἱ. Κλήρου τῆς Νήσου μας. Παρόντες ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας, ὁ Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τῆς Μ.Χ.Ε. Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτ. Συμβουλίου κ. Φίλ. Δερμιτζάκης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Νικ. Γρύλλης καί Μέλη τοῦ Δ.Σ. ὁ Διοικητής Δ.Α.Ν. τῆς Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανάς, ὁ Διοικητής τοῦ 549 Τ.Ε. Σύμης Ἀνχης κ. Στυλιανός Φωκᾶς, ὁ Διοικητής τοῦ Α.Τ. Σύμης κ. Δημοσθένης Κοτσιλάρας, ἡ Λιμενάρχης Σύμης κ. Δέσποινα Χουχουρέλου μετά τῶν ἀντίστοιχων ἀντιπροσωπειῶν, ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης κ. Σεβαστή Νικόλη, οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων καί Ἐκπαιδευτικοί, ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων.

Μετά τήν Ἀπόλυση τῆς Δοξολογίας τόν Πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ἡ Καθηγήτρια τοῦ «Πανορμιτείου» Γυμνασίου Σύμης κ. Ἰφιγένεια Μάνθου καί ὁ ἱ. Κλῆρος μέ τίς Ἀρχές, τούς Μαθητές καί τόν Λαό, μετέβησαν στό χῶρο τοῦ Ἡρώου τῶν Πεσόντων, ὅπου ἀνεπέμφθη, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν «Πάντων τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἡμῶν ἀγῶσιν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνισαμένων καὶ ἐνδόξως πεσόντων» καί κατετέθησαν στεφάνια ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν Ἀρχῶν.

Ἀκολούθησε ἡ παρέλαση ὑπό τούς ἤχους ἐθνικῶν μας ἐμβατηρίων, μέ τόν κόσμο νά χειροκροτᾶ μέ σθένος καί ἐνθουσιασμό. Τήν παρέλαση ξεκίνησαν οἱ μικροί μαθητές τῶν Νηπιαγωγείων καί ἀκολούθησαν ἐκεῖνοι τῶν Δημοτικῶν Σχολείων, οἱ Πρόσκοποι, Μέλη τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης μέ τίς τοπικές ἐνδυμασίες τους, ἐν συνεχείᾳ οἱ Μαθητές τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου καί τῶν Λυκείων τοῦ Νησιοῦ. Τήν παρέλαση ὁλοκλήρωσαν μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια καί «ἠθικόν ἀκμαιότατον» οἱ μάχιμοι στρατιῶτες τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης καί οἱ ὑπερήφανοι Συμαῖοι Ἔφεδροι Ἐθνοφύλακες.

Ἀκολουθοῦν ἀνά ἑνότητες φωτογραφικά στιγμιότυπα τῶν ἐκδηλώσεων.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ - ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top