Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


DSC 1709

Σήμερα τό πρωΐ, Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου 2024 καί ὥρα 11:00, ὑπό τήν ὀργάνωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σύμης καί τοῦ Δήμου Σύμης, πραγματοποιήθηκε μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἡ παρουσίαση τῆς ἐκδόσεως τοῦ Ἐπετειακοῦ Τόμου «100 Χρόνια Πανορμίτειο Γυμνάσιο Σύμης (1922-2022)» καί στήν Σύμη, στό Πνευματικό Κέντρο «Ἰωάννης Βολονάκης» τοῦ Δήμου μας.

Παρέστησαν ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πανορμίτου, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός, ὅλοι οἱ Κληρικοί τῆς Νήσου μας, ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Νικήτας Γρύλλης, ὁ Διοικητής τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχης κ. Παναγιώτης Βρανάς, ἡ Διευθύντρια τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου & Λ.Τ. κ. Εὐδοκία Φωτάρα, ἡ Διεθύντρια τοῦ Πετριδείου Δημοτικοῦ Σχολείου Σύμης κ. Ἄννα Κρητικοῦ, πολλοί Ἐκπαιδευτικοί, ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Γυναικῶν Σύμης κ. Σεβαστή Νικόλη, ὡς καί πολλοί ἀπόφοιτοι τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου Σύμης.

Τήν εὐθύνη συντονισμοῦ τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε ἡ κ. Ἑλένη Ν. Κρητικοῦ, ἐνῶ ὁμιλητές ἦσαν ὁ κ. Μανώλης Ἀντωνόγλου, ἐξέχον Μέλος τοῦ Συλλόγου Συμιακῶν Ρόδου καί καλλιτεχνικός Διευθυντής τοῦ θεατρικοῦ του τμήματος, ἡ κ. Ὑπαπαντή Ζουρούδη-Κούτρα, ἡ ὡς ἄνω κ. Ἑλένη Κρητικοῦ καί ὁ κ. Γεώργιος Πετρόπουλος, Γραμματεύς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι μέ ἐμπνευσμένες εἰσηγήσεις ἀναφέρθηκαν μέ σύντομο ἀλλά οὐσιαστικό τρόπο στό ζήτημα τῆς Παιδείας ἐν γένει τῆς Σύμης, στό πρόσωπο τοῦ Ἱδρυτοῦ τοῦ Σχολείου μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου Μπάρβα καί στήν ἱστορική πορεία τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου. Τέλος τίς σκέψεις της κατέθεσε καί ἡ κ. Ἑλένη Κλαδάκη-Βρατσάνου, μία ἐκ τῶν συγγραφέων τοῦ Τόμου.

Χαιρετισμούς ἀπηύθυναν ὁ Δήμαρχος Σύμης κ. Ἐλευθέριος Παπακαλοδούκας, ὁ ὁποῖος δεσμεύτηκε γιά τήν ὑλοποίηση ἐν καιρῷ τῆς προτάσεως τοῦ κ. Ἀντωνόγλου, νά κατασκευασθεῖ καί νά τοποθετηθεῖ προτομή τοῦ Ἱδρυτῆ τοῦ Πανορμιτείου, Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου στόν αὔλιο χῶρο τοῦ Σχολείου «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». Ἐπίσης χαιρέτισε τήν ἐκδήλωση ἡ Διευθύντρια τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου & Λ.Τ. κ. Εὐδοκία Φωτάρα καί ὁ Πανοσιολ. Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, π. Ἀντώνιος, ὁ ὁποῖος ἀνακοίνωσε ἐν μέσῳ επευφημιῶν, ὅτι ἡ Ἱ. Μονή, ἀπό τοῦ παρόντος σχολικοῦ ἔτους θά ἐπιβραβεύει τόν πρῶτο ἀριστοῦχο τελειόφοιτο τοῦ Πανορμιτείου μέ τό ποσόν 1.000 εὐρώ εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου Μπάρβα, ἡγουμενεύσαντος ἐν αὐτῇ.

Μετά τίς ὁμιλίες, τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, εὐχαριστῶν θερμά καί συγχαίρων τόν Καθηγούμενο γιά τήν πρωτοβουλία, καθώς καί ὅλους τούς ἄξιους συντελεστές τῆς ἐκδηλώσεως, μνημονεύοντας εἰδικῶς τόν κ. Μανώλη Ἀντωνόγλου καί τήν κ. Ἑλένη Κρητικοῦ πού συνέγραψαν κείμενα καί πρωτοστάτησαν γιά τήν συλλογή τοῦ πλουσίου αὐτοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ, ὡς καί τούς λοιπούς συγγραφεῖς, κ.κ. Νίκο Νικηταρίδη, Ἑλένη Κλαδάκη – Βρατσάνου, Φωτεινή Κλαδάκη – Μενεμενλῆ, Ὑπαπαντή Ζουρούδη – Κούτρα, ἀλλά καί τούς ὁμιλητές.

Ἀναφέρεται ὅτι ὁ Τόμος ἀπαρτίζεται ἀπό 440 σελίδες, προλογίζεται ἀπό τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο καί ἀρχικά περιλαμβάνει τίς μελέτες τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητῆ Ἀλέξανδρου Καρανικόλα περί τῶν γεγονότων τῆς ἱδρύσεως τοῦ Πανορμίτειου Γυμνασίου, πρωτοστατοῦντος τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου Μπάρβα, ὅπως προκύπτουν ἀπό τά παρατιθέμενα Πρακτικά τῆς Δημογεροντίας τῆς Σύμης. Περιέχει ἐπίσης, ἄρθρο τῆς κ. Ὑπαπαντῆς Ζουρούδη-Κούτρα γιά τήν Ἱστορία τῆς Ἐκπαιδεύσεως στήν Σύμη ἀπό τό τέλος τοῦ 18ου αἰῶνα μέχρι τό 2023, ἄρθρα τῆς κ. Ἑλένης Κλαδάκη-Βρατσάνου γιά τά «κρυφά σχολεῖα» στήν Ἰταλοκρατία, γιά τόν Σωκράτη Κόκκαλη, τόν πρῶτο γυμνασιάρχη, γιά τά «ὡραῖα παιδιά» τοῦ Πανορμιτείου Γυμνασίου Σύμης, καί ἄλλες Πανορμίτειες ἱστορίες. Ἄρθρο τῆς κ. Φωτεινῆς Κλαδάκη-Μενεμενλῆ, γιά τήν ἐκπαίδευση στά Δωδεκάνησα τήν περίοδο 1937-1945, ἄρθρο τοῦ κ. Νίκου Νικηταρίδη γιά τίς Πανορμίτειες Σχολές στήν Αἴγυπτο καί ἕνα ἄρθρο τῆς κ. Ἑλένης Ν. Κρητικοῦ γιά τό θεῖο της Ἀρχιμανδρίτη Μακάριο Μπάρβα, ὅπως τόν σκιαγράφησε μέσα ἀπό ἔγγραφα καί μαρτυρίες. Στόν Τόμο δημοσιεύονται ἐπίσης, ὁ κανονισμός τοῦ σχολείου, ὅλα τά ὀνόματα τῶν ἀποφοίτων, βιογραφικά διευθυντῶν καί καθηγητῶν, ὅσα κατέστη δυνατόν νά συγκεντρωθοῦν, ἀλλά καί ἕνα πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τῶν ἀρθρογράφων, ἀλλά κυρίως ἀπό τά ἀρχεῖα τῶν ἀποφοίτων καί καθηγητῶν.

Τό Πανορμίτειο, εἶναι τό σχολεῖο πού ἔχουν φοιτήσει καί φοιτοῦν ἑκατοντάδες Συμιακοί καί μή, εἶναι τό σχολεῖο πού ἔχει συνδεθεῖ μέ τήν ἱστορία τῆς Νήσου μας, καθ’ ὅτι διατήρησε ἀλώβητο τό ἑλληνικό στοιχεῖο, τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τήν ἑλληνική ἱστορία, ἐνάντια σέ κάθε ἀνθελληνική ἐνέργεια τῶν Ἰταλῶν, εἶναι τό σχολεῖο πού καί σήμερα πρωτοπορεῖ, διακρίνεται, δημιουργεῖ καί συνεχίζει ἀδιάκοπα τήν ἀνεκτίμητη προσφορά του. Εὐχή ὅλων μας εἶναι, ὅπως διά τῆς Προστασίας τοῦ Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, τό «Πανορμίτειο», τό δικό Του Σχολεῖο, νά συνεχίζει πάντοτε τήν φωτεινή του πορεία στό Νησί μας καί νά προσφέρει τήν ἐκλεκτή του ἀγωγή στήν νεολαία μας.
Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ Τόμου.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ Τόμου.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top