Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 0089

Σήμερα τό πρωί, Κυριακή 16η Ἰουνίου 2024, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν Μνήμη τῆς Ἁγίας ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τῶν συμμετεχόντων εἰς αὐτήν Τριακοσίων δεκαοκτώ Πατέρων, ὡς καί τόν Ἅγιο Τύχωνα Ἐπίσκοπο Κύπρου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε εἰς τόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἐνοριακό Ἱ. Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν π. Ἀντώνιο Μανιᾶ, Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας καί τόν π. Γεώργιο Κακακιό, Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου Σύμης, ἐνῶ τό ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησαν μέ καλλιέπεια οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἀγαπητός Μιχελλής, κ. Ἐλευθέριος Ξηράκης καί κ.  Ἰωάννης Τσίγκος.

Προσῆλθαν γιά νά ἐκκλησιασθοῦν ἀρκετοί πιστοί, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ Διοικητής τοῦ 549 ΤΕ Ἀντισυντ. κ. Στυλιανός Φωκάς, πρός τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος ὁμίλησε, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν σημερινή Κυριακή, ἡ ὁποία συνδέει τὶς ἑορτὲς τῆς Δεσποτικῆς Ἀναλήψεως καὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ἀφιερώσει τήν Κυριακὴ αὐτή στοὺς Ἁγίους 318 Πατέρες, οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο γιά νά ἀντιμετωπίσουν τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρείου.

Ὡς πρόταση ζωῆς γιά τήν ἀποφυγή τῶν αἱρέσεων, στὸ κατὰ Ἰωάννην ἀναγνωσθέν εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, ἐμπεριέχεται ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ ἐπιγείου ἔργου τοῦ Χριστοῦ καί ἡ «ἀρχιερατικὴ προσευχή» Του, ὅπου ἀποτυπώνεται ἡ πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα Του ἱκεσία γιά «ἑνότητα» τῶν Πιστῶν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἑνωμένα εἶναι τά Τρία Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Οἱ ἄνθρωποι καλούμαστε νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ὥστε στὴν συνέχεια νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Πατέρα, ἀλλά καί μεταξύ μας, ἀποφεύγοντας τοιουτοτρόπως τά σχίσματα καί τίς αἱρέσεις.

Οἱ Θεόπνευστοι Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπάρχουν στή ζωή μας, ὁδηγοί σέ ἕνα δύσκολο δρόμο, σέ μία δύσκολη ἐποχή, πού τά πάντα διαλύονται καί οἱ ποικιλόμορφες αἱρέσεις ὀργιάζουν. Οἱ Πατέρες εἶναι οἱ φωτοδότες, εἶναι οἱ στυλοβᾶτες μας. Εἶναι ἡ βακτηρία ἐκείνη, ἐπί τῆς ὁποίας θά στηριχθοῦμε, γιά νά ὁμολογήσουμε ὀρθή πίστη, ὀρθή βίωση, γιά νά δοῦμε μία ἡμέρα τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ.

Ἀκολουθεῖ τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς συνάξεως.

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top