Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 DSC 0111

Σήμερα, Κυριακή Β΄ Ματθαίου, 7η τοῦ μηνός Ἰουλίου 2024 ἡμέρα μνήμης τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς, πανηγύρισε στήν Σύμη μέ τήν ἁρμόζουσα ἐκκλησιαστική τάξη, ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας, πού βρίσκεται στήν περιοχή «Νημπορειός», στόν ὁποῖο ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία μέ συλλειτουργούς του τόν π. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Ἱεροδιάκονο π. Παῦλο Τερεζάκη, ἐνῶ τό Ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Δημοσθένης καί Μερκούριος Γιανναράς, ὡς καί ὁ κ. Ἐλευθέριος Ξηράκης μεθ' ἑτέρων.

Ὁ Σεβασμιώτατος δραττόμενος τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε πρός τούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους πιστούς, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, περί τῆς κλήσεως τῶν πρώτων Μαθητῶν τοῦ Κυρίου, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο τά γεγονότα ἔλαβαν χῶρα ὡς ἑξῆς: Ὁ Κύριος, ἐνῶ περπατοῦσε στήν ἀκρογιαλιά τῆς Γαλιλαίας, εἶδε δυό ἀδελφούς, τόν Σίμωνα, τόν ὁποῖο κατόπιν ὀνόμασε Πέτρο, καί τόν Ἀνδρέα τόν ἀδελφό του, οἱ ὁποῖοι ἔριχναν δίχτυα στήν λίμνη, διότι ἦσαν ψαράδες. Ἀπευθυνόμενος σ’ αὐτούς, τούς κάλεσε ὑποσχόμενος, ὅτι στό ἑξῆς θά τούς καταστήσει ἱκανούς νά ψαρεύουν ἀντί ψάρια, ἀνθρώπους, τούς ὁποίους μέ τά πνευματικά δίχτυα τοῦ κηρύγματος θά ἑλκύουν στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Κι αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τά δίχτυά τους καί Τόν ἀκολούθησαν. Ἀφοῦ προχώρησε πιό ‘κεῖ, εἶδε ἄλλους δυό ἀδελφούς, τόν Ἰάκωβο τόν υἱό τοῦ Ζεβεδαίου καί τόν Ἰωάννη τόν ἀδελφό του, νά ἑτοιμάζουν τά δίχτυα τους μέσα στό πλοῖο, μαζί μέ τόν πατέρα τους. Ὁμοίως, τούς κάλεσε κοντά Του καί αὐτοί ἀμέσως ἄφησαν τό πλοῖο καί τόν πατέρα τους καί Τόν ἀκολούθησαν.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη ἐπίσης καί στήν ἑορταζομένη Ἁγία Κυριακή, ἡ ὁποία ἦταν κόρη τοῦ Δωροθέου καί τῆς Εὐσεβίας. Αὐτοί ἦταν ἄτεκνοι καί παρακαλοῦσαν τό Θεό νά τούς δώσει παιδί. Πράγματι, ὁ Θεός εὐδόκησε, καί τό χριστιανικό αὐτό ζευγάρι, ἀπέκτησε παιδί. Γεννήθηκε ἡμέρα Κυριακή, γι' αὐτό καί τῆς ἔδωσαν τό ὄνομα Κυριακή. Κατά τό διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ, τό ἔτος 282 μ.Χ., οἱ γονεῖς της συνελήφθησαν καί μαρτύρησαν. Ἡ δέ Κυριακή παραπέμφθηκε στόν Καίσαρα Μαξιμιανό, καί ἀπό ἐκεῖ στόν ἄρχοντα Βιθυνίας Ἱλαριανό, ὁ ὁποῖος προσπάθησε εἰς μάτην νά τήν δελεάσει μέ τά ἀγαθά τῆς προσκαίρου ζωῆς, τά ὁποῖα ὅμως ἡ Ἁγία περιφρονοῦσε, προτιμώντας νά παραμείνει στήν ζωή καί τόν θάνατο χριστιανή, ὅπως ἔλεγε. Τελικά, ἐξοργισμένος ὁ Ἰλαριανός, τήν βασάνισε σκληρά καί διέταξε νά τήν ἀποκεφαλίσουν. Ἀλλά πρίν πέσει ἡ σπάθη, ἡ Ἁγία προσευχόμενη παρέδωσε τό πνεῦμα της στόν Κύριο.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως ἐτελέσθη ἡ περιφορά τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Ἁγίας καί ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἀπηύθυνε εὐχές καί εὐχαριστίες πρός τήν εὐλαβή οἰκογένεια τῶν Κτητόρων, οἱ ὁποῖοι ὀργάνωσαν τήν Πανήγυρη καί προσέφεραν στούς συμμετέχοντες πιστούς τά καθιερωμένα πατροπαράδοτα κεράσματα.

Ἀκολουθεῖ φωτογραφικό λεύκωμα τῆς Πανηγύρεως.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Σύμης - Τήλου - Χάλκης και Καστελλορίζου Back To Top